Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nová kniha Od etymologie ke krajině. Onomastika pro 21. století

Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký a kol. Od etymologie ke krajině – onomastika pro 21. století [From Etymology to Landscape – Onomastics for the 21st Century]. Ostrava – Brno, 2022, 444 stran.


Nová kniha, sestávající z 27 kapitol uspořádaných do čtyř tematických oddílů, se pokusila odpovědět na otázku, která je naznačena již v samotném názvu: Co nabízí onomastika 21. století? Jaké jsou perspektivy specializovaného oboru, který je teprve několik desetiletí etablovanou lingvistickou disciplínou? V souladu s principy „ostravské onomastické školy“ se poznatky zaměřují na fungování jmen v diskurzu a snaží se překonat přístupy založené na etymologii, které v oboru dominovaly ve 20. století. Proto autoři představují nové metody výzkumu vlastních jmen – založené především na kvantitativní a korpusové lingvistice a na konceptech political a linguistic landscape. Pozornost je věnována širokému spektru témat, včetně literární kritiky, politiky, sociologie, historie, geografie, demografie a marketingu. Kniha, vydaná v češtině, obsahuje obsáhlá resumé v angličtině, němčině a polštině.