Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Meryl Streepová a Emma Stone: přechylování cizích příjmení v češtině prizmatem korpusového výzkumu

Kdo je opravdu „těžká váha“ v přechylování a čí příjmení odolává? Ve 4. čísle časopisu Bohemistyka (roč. 23/2023) vyšla korpusová studie Jaroslava Davida a Michala Místeckého věnovaná přechylování příjmení oscarových hereček a evropských političek z období 2010-2019.

Plný text studie již brzy najdete na https://bohemistyka.pl/artykuly-i-studia/2023.