Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Adaptační kurz pro prvačky a prváky

Těšíme se na pohodovou procházku, kvízy, trochu povídání o onomastice a kvantitativní lingvistice a hlavně na nové kontakty a přátelství.

Všichni jsou srdečně zváni na letošní adaptační kurz, který ČEjovna pořádá 8. září 2023.

Bližší informace najdete na přelomu srpna a září na FCB ČEjovna.

Za organizační tým

Jaroslav David, vedoucí katedry českého jazyka FF OU