Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Achárna, emarýčko a stríťák

V kolektivní monografii Sociolekty v různých sférách komunikace vyšla kapitola Lucie Radkové a Michala Místeckého „Slovotvorné preference ve vybraných sociolektech pohledem kvantitativní lingvistiky“.
​​​​

Plný text je dostupný na https://doi.org/10.24132/ZCU.2023.11948.