Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Druhý ročník korpusové konference

Téměř dvacet lingvistek a lingvistů z různých zemí se zúčastnilo druhého ročníku setkání zaměřeného na korpusovou a komputační jazykovědu pořádaného naší katedrou. International Workshop on Corpus and Computational Linguistics se konal 28. května v univerzitní knihovně ve studovně Jacquese Rupnika.

Témata prezentací se týkala jak aktuálního výzkumu velkých jazykových modelů (LLM) a umělé inteligence (AI), tak i více tradičních oblastí jako stylometrie, Menzerathův-Altmannův zákon, Morfologická komplexita apod.

Mezi vystupujícími byli zástupci českých (UK, MU, OU) i zahraničních univerzit (Guangdong University of Foreign Studies, University of Vienna, Zhejiang University, Hangzhou Normal University, Xiamen University, Slovak Academy of Sciences, Constantine the Philosophe University in Nitra, Ivan Franko National University of Lviv).

Konferenci upořádal Miroslav Kubát na základě kladných ohlasů z prvního podobného setkání pod názvem International workshop on corpus stylistics and stylometrics konaného 21. června 2023. Příští rok by se tak mohl uskutečnit již třetí ročník, čímž by mohla začít tradice pravidelných kvantitativně orientovaných konferencí na naší katedře.