Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové číslo Acta onomastica

Poslední číslo Acta onomastica (1/2024) rovněž přináší studii ostravského romanisty Jana Holeše o osobních jménech v mineralogické nomenklatuře, dvě recenze Jaroslava Davida na tři knihy (první singapurský úvod do toponomastiky, dvě monografie o středověkém rudném hornictví – Vysočina a Zlatohorsko) a text rozhovoru ostravského podcastového týmu s prof. Rudolfem Šrámkem, který vznikl u příležitosti jeho 90. narozenin.

Plné texty jsou dostupné zde: https://asjournals.lib.cas.cz/actaonomastica/actual .