Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Máme dva zástupce na konferenci SyntaxFest v Paříži

Hned dva zástupce má naše katedra na konferenci SyntaxFest 2019 na Sorbonně v Paříži. Výzkum prezentují R. Čech a X. Chen, která je zároveň také spoluorganizátorkou konference.

  • Full valency and the position of enclitics in the Old Czech. (Radek Cech, Pavel Kosek, Olga Navratilova and Jan Macutek)
  • Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank. ( Jan Macutek, Radek Cech and Jiri Milicka)
  • The relation between dependency distance and frequency. (Xinying Chen and Kim Gerdes)