Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nový předmět Didaktika češtiny jako cizího jazyka

Češtinu se učí stále více lidí ze zahraničí. V novém volitelném předmětu Didaktika češtiny jako cizího jazyka (KCJ/7DCJB) se dozvíte, jak správně a efektivně učit cizince mluvit česky. Prakticky zaměřený kurz vede naše zkušená specialistka Mgr. Zdeňka Suchá.