Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové publikace – Místecký, Kovářová, Čech

Máchovský článek kolegy Michala Místeckého v Glottometrics (46, 2019) Andrei V. Zenkov – Michal Místecký
The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha’s Cikáni from the Perspective of the Numerals Usage Statistics

Třetí číslo Naší řeči (roč. 102/2019) se dvěma příspěvky ostravských lingvistů – Kristýna Kovářová: Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice;
Radek Čech: Ty jo!!! Fakt dost dobrá knížka o bezva tématu aneb Jak hodnotíme v češtině (recenze na knihu Kateřiny Veselovské Sentiment Analysis in Czech).