Výuka Jaroslava Davida – září, říjen 2019 – změny, nepřítomnost

Pro výuku přednášek KCJ/3MYCA a KCJ/HMJDA ve čtvrtek 26. 9. se podařilo zajistit náhradní prostor v učebně B308 (Českobratrská ul.). Výuka tedy proběhne tam v časech dle rozvrhu; další týden již by měla být realizována dle platného rozvrhu v budově E (vchod z ul. Reální).

Ve dnech 1., 3.-4. a 14.-16. 10. se nekoná moje výuka (semináře, přednášky). Studenti byli informováni v prvním týdnu semestru. Ve čtvrtek 17. 10. již probíhá výuka dle rozvrhu.

Děkuji za pochopení,

Jaroslav David