Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové číslo Linguistica Brunensia s dvěma ostravskými příspěvky

Právě vyšlo další číslo Linguistica Brunensia (č. 1, roč. 67, 2019) věnované jubileu prof. Jany Pleskalové. Přináší také dva ostravské příspěvky – studii Jaroslava Davida Delimitative Function of Place Names in the Linguistic Landscape – as Illustrated with Examples from the Cities of Prague and Ostrava (Czech Republic) a studii Michala Místeckého Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech.