Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Zadávání závěrečných prací v ZS 2019

Témata prací z českého jazyka budou zveřejněna na Portálu OU a na nástěnce katedry českého jazyka 23. 9. 2019. Postup pro zadávání prací najdete zde.

Bakalářské práce
si zadávají studenti 2. ročníku bakalářského studia. Tito studenti studují ještě v tzv. staré akreditaci, proto si téma musí zadat do 29. 11. 2019.

Magisterské diplomové práce
si zadávají studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Tito studenti studují již v tzv. nové akreditaci, proto si téma musí zadat do 15. 3. 2020. Doporučuji však vzhledem k časové náročnosti výzkumu a psaní textu práce neotálet a co nejdříve si zvolené téma zapsat – a hlavně na něm začít pracovat.

Jaroslav David, vedoucí katedry českého jazyka FF OU