Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Konference ACTA60 odložena

Kolegyně a kolegové,

bohužel Vám musím sdělit, že vlivem vnějších okolností jsme nuceni přistoupit k následujícím krokům:

  1. konání konference v dubnu 2020 nebude možné – konference je zrušena;
  2. termín konference jsme se rozhodli přesunout na první týden v říjnu (5.–7. 10. 2020);
  3. v polovině srpna 2020 Vám zašleme definitivní zprávu o konání/nekonání konference – věříme, že první možnost bude ta pravdivá;
  4. deadline pro zaslání příspěvků do řádného recenzního řízení v časopise Acta onomastica bude samozřejmě posunut – sledujte prosím https://kcj.osu.cz/.

Věříme, že za pár měsíců bude situace jasnější, a hlavně lepší. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Za výbor konference

Jaroslav David

11. 3. 2020