Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Aktuální informace k SZZ!!!

Studenti odevzdávají závěrečné práce pouze v elektronické podobě nahráním do databáze VŠKP. Termín daný harmonogramem je 24. 4. 2020, vzhledem k okolnostem může VK termín posunout se zřetelem k zajištění oponentských posudků.
Přihlášky k SZZk se podávají pouze elektronicky na studijní oddělení (o podrobném postupu budou studenti informováni mailem).