Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Aktualizované požadavky pro zakončení předmětů v LS 2020

V tabulce najdete aktualizované požadavky pro zakončení předmětů v LS 2020, které garantuje KČJ, součástí jsou také popisy výuky a odkazy na on-line přednášky.

předmětpřednáškaseminářzakončení
1SYNAČech – komentované prezentace ke stažení (http://cechradek.cz/ a https://classroom.google.com/), kdykoliv se můžou ptát na cokoliv na https://classroom.google.com/, přes který s nimi komunikuju, v době přednášky jsem online na https://meet.jit.si/syntax; zadávám jim četbuMístecký − online výuka v době semináře (v pátek od 16.00) na Skypu; rozšiřující prezentace (k dispozici na Skypu); průběžné konzultace na e-mailu a Skypu; zadávání povinných a speciálních úkolů na Skypu a e-mailem; zadávání četby (v rámci pracovních listů) měli by psát testy dle sylabu + zkouška, předpokládám, že v otevřené škole
1KOLAČech – komentované prezentace ke stažení (http://cechradek.cz/ a https://classroom.google.com/), kdykoliv se můžou ptát na cokoliv na https://classroom.google.com/, přes který s nimi komunikujuČech – online výuka v době semináře přes https://meet.jit.si/korpus; kdykoliv se můžou ptát na cokoliv na https://classroom.google.com/dle sylabu, předpokládám, že v otevřené škole
7KOLB, UKDB, UKJA, UKORPpředměty nemají přednáškuČech – online výuka v době semináře přes https://meet.jit.si/korpus; kdykoliv se můžou ptát na cokoliv na https://classroom.google.com/dle sylabu, předpokládám, že v otevřené škole
3ULAA, 3LALApředmět nemá přednášku Místecký − proběhne online výuka na Skypu; bude zadán domácí úkol (zpracování výzkumu a tvorba korelačního diagramu) dle sylabu, předpokládám, že v otevřené škole
3PT1F, P1DB, P1JApředmět nemá přednášku Kovářová – průběžné psaní zadaných textů, které opravuju, komentuju a posílám zpět. Každý týden posílám materiály a zadávám úkoly. Jednou za 14 dní online konzultace na https://meet.jit.si/KristýnaKovářováFFOU. Jsem k dispozici na mailu.
Docházka se nevyžaduje, zakončení dle sylabu, na základě odevzdaných textů
0CECTpředmět nemá přednášku Kovářová – průběžně posílám materiály a zadávám úkoly. Jsem k dispozici na mailuDocházka se nevyžaduje, zakončení dle sylabu, distanční formou (pravděpodobně kahoot)
1MORA, MOJDADavid – přednáška on-line na https://meet.jit.si/JaroslavDAVIDFFOU (prezentace + moje mluvené slovo a prostor na dotazy); studenti dostali hromadným mailem prezentace + mluvnice (Cvrček, Havránek-Jedlička, odkazy na NESČ apod.)Kovářová – průběžně posílám texty k domácí přípravě, online každý týden v době semináře na https://meet.jit.si/KristýnaKovářováFFOU. Jsem k dispozici na mailu. Docházka se nevyžaduje, souhrnný test dle sylabu, ústní zkouška.
3DEKFDavid – přednáška on-line na https://meet.jit.si/JaroslavDAVIDFFOU (prezentace + moje mluvené slovo a prostor na dotazy); studenti dostali hromadným mailem prezentace + učební texty, filmy, seminární pracovní listy.David – seminář on-line na https://meet.jit.si/JaroslavDAVIDFFOU (prezentace + moje mluvené slovo a prostor na dotazy); studenti dostali hromadným mailem prezentace + učební texty, filmy, seminární pracovní listy.Docházka se nevyžaduje. Místo 2 zápočtových testů studenti dostali 3 seminární úkoly (napsat 3 texty), ústní zkouška.
3EVLAKubát – samostudium stanovených témat, prezentace dostupné na webu KCJ, zadaná literatura dostupná online.Kubát – Průběžné úkoly emailem.Docházka se nevyžaduje. Písemná zkouška (v případě zavřené FF online)
7MEGBpředmět nemá přednášku Kubát – Samostudium zadaných témat, veškeré zdroje dostupné online. Prezentace nahrazeny seminárními pracemi. Veškeré prezentace i seminární práce dostupné na webu KCJ.Docházka se nevyžaduje. Písemný test (v případě zavřené FF online)
7PREBpředmět nemá přednášku Kubát – Mluvené prezentace nahrazeny postery, ostatní studenti hodnotí, vše emailem.Docházka se nevyžaduje. Zápočet za splnění všech úkolů.
0CEC1předmět nemá přednášku Kubát – Práce s učebnicí – stanovený hramonogram samostudia. Průběžné plnění úkolů emailem.Docházka se nevyžaduje. Zápočet za splnění všech úkolů.
3DID1předmět nemá přednášku Radková – vypracovávání modelových výstupů, dle rozpisu, poskytování individualizované zpětné vazby;
hromadným e-mailem  v době semináře zasílány podklady, odkazy; ve zkouškovém období budou nabídnuty 1-2 prezenční semináře (dle zájmu studentů, účast dobrovolná).
Dle sylabu. Docházka se nevyžaduje.
3PRP1předmět nemá přednášku Radková – docházka na praxi ukončena alternativně, studenti zhlédnou dvě virtuální hospitace.Dle sylabu. Docházka se nevyžaduje.
SOUPRpředmět nemá přednášku Radková – studenti zasílají podklady ze souvislé praxe, poskytována individualizovaná zpětná vazba.Dle sylabu. Docházka se nevyžaduje.
P1JA, P1DBpředmět nemá přednášku Radková – hromadným e-mailem v době semináře zasílány podklady, odkazy; psaní textů; poskytována zpětná vazba.Dle sylabu. Docházka se nevyžaduje.
0CEC2předmět nemá přednáškuRadková – hromadným e-mailem v době semináře zasílány podklady, odkazy, úkoly; poskytována zpětná vazba.Testy se psát nebudou, zápočet udělen na základě vypracovaných úkolů. Docházka se nevyžaduje.
2CJBA, 8CJAAKlemensová: přednáška probíhá on-line na Discordu (https://discord.gg/rMa2962; streamování v době přednášky, perezntace dostávají studenti předem k dispozici)
Klemensová: semináře probíhají on-line na Discordu (https://discord.gg/rMa2962), studenti dostávají e-mailem týden dopředu prezentace a cvičení, v době semináře chat nebo konverzace; navíc 1x týdně výzva na Kahoot! (dobrovolné, procvičování)Docházka se nevyžaduje. Zkouška dle sylabu (test).
3PR2Fpředmět nemá přednáškuKlemensová: semináře probíhají on-line na Discrodu (https://discord.gg/4H4HUS), studenti dostávají úkoly (příp. prezentace) týden dopředu, v době semináře konverzace; navíc 1x týdně výzva na Kahoot! (dobrovolné, procvičování)Docházka se nevyžaduje. Dva průběžné testy proběhnou on-line (na Kahoot!), závěrečný seminární úkol (prezentace) zrušen.
3KATApředmět nemá přednáškuKlemensová: semináře probíhají on-line na Discordu (https://discord.gg/ZBkQas), studenti dostávají e-mailem týden dopředu cvičení (příp. prezentace), v době semináře chat nebo konverzace; navíc 1x týdně výzva na Kahoot! (dobrovolné, procvičování)Docházka se nevyžaduje. Závěrečné kolokvium nahrazeno seminárním úkolem (analýza vybraného textu).
S1JDBpředmět nemá přednáškuKlemensová (spolu s David): předmět proběhne v červnu formou exkurzeAktivní účast na exkurzi (terénní výzkum).