Nová modelová hodina pro SŠ

Bc. Denisa Doláková připravila novou modelovou hodinu pro střední školy s názvem Aplikace lingvoliterární metody: Od expresionismu k existencialismu — Proměna Franze Kafky.