Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 9

„A ty chceš vážně učit?“ aneb Reflexe z učitelské praxe

Jmenuji se Alžběta a studuji poslední ročník NMgr. programu Učitelství pro střední školy. Mou aprobací je český jazyk a literatura a dějepis – jedná se tedy o předměty, které se nádherně doplňují a umožňují mi využívat poznatky z jednoho oboru ve vyučovacích hodinách toho druhého. A já se jmenuji Kristýna a taktéž jako Alžběta dokončuji studium učitelství, mou aprobací je český jazyk a literatura a biologie, což jsou na první pohled předměty nesourodé, avšak mezipředmětová návaznost se zde přesto nachází.

Jelikož jsme v absolventském ročníku, konáme v tomto letním semestru souvislou učitelskou praxi, což znamená, že v rozmezí několika týdnů odučíme čtyřicet vyučovacích hodin pod dohledem cvičných učitelů na středních školách dle vlastního výběru. Výuka probíhá online, což je do značné míry výzva, protože své žáky nevidíme „naživo“, naopak si často musíme vystačit se seznamy jejich jmen, které máme před sebou na obrazovce. O to více poté oceňujeme, když si někteří z nich kamery zapnou a umožní nám vést s nimi dialog tváří v tvář.

I když výuka probíhá distančně, snažíme se, aby byli aktivní především žáci. Chystáme pro ně celou řadu aktivit, jako jsou kvízy nebo analýzy obrázků a zvukových záznamů. Naším cílem není žákům poznatky „servírovat na stříbrném podnose“, naopak usilujeme o to, aby si co nejvíce věcí odvodili na základě práce s texty. S žáky například analyzujeme básně Francesca Petrarcy, čteme Hemingwayovy povídky, pracujeme se slovníkovými hesly nebo odbornými články. Snažíme se o to, abychom byly učitelkami, které ve výuce působí v roli průvodce.

Jsme vděčné, že máme i za těchto mimořádných podmínek možnost získávat pedagogické zkušenosti, i když je to občas v domácích podmínkách složité. Udržujeme si zápal, nadšení pro věc a učíme se správně učit učením druhých. Doufáme, že alespoň v závěru naší praxe budeme mít možnost vést kontaktní výuku, a tak se setkat s našimi „vypůjčenými“ žáky. Prozatím máme alespoň doma možnost připravit si tolik hrnků kávy, kolik hrdlo ráčí.


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/