Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 10

Jmenuji se Žaneta a studuji třetím rokem bohemistiku a anglistiku. Zajímám se o propojování oborů, jednak protože mi přijde nahlížení problémů z různých perspektiv důležité, jednak i proto, že se sama zajímám o příliš věcí na to, abych zůstala ukotvena jen v jednom oboru. Nechci si vybírat, jestli budu genderovou lingvistkou, překladatelkou, nebo literární vědkyní – ráda bych se věnovala tak trochu všemu. 🙂 I proto jsem se při výběru bakalářské práce nechala zlákat kvantitativní lingvistikou, kterou můžu propojit s literární vědou. K výzkumu jsem si vybrala českého dekadenta, Jiřího Karáska ze Lvovic, a soustředím se na to, jak se proměňuje charakteristika jeho básnické tvorby od nejranějších, silně dekadentních až parnasistních sbírek až po ty poslední, které jsou spíše kontemplativního charakteru. Konkrétně zkoumám například proměnu průměrné délky slov, deskriptivity a aktivity textu či vývoj slovního bohatství. Už první výsledky ukázaly značné rozdíly – například v tom, že v prvních sbírkách je Karásek výrazně deskriptivní, v jedné básni se dokonce nenachází ani jedno sloveso; v pozdních sbírkách se naopak výrazně zkracuje průměrná délka slov, jelikož už nepoužívá tolik exotických, v češtině periferních výrazů. Jsem tedy velmi zvědavá, co výzkum dál přinese.

Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/