Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 26

Jmenuju se Radek. Na katedře českého jazyka pracuju 17 let a za tu dobu jsem měl možnost pozorovat celou řadu změn, které souvisejí s výukou češtiny a lingvistikou obecně. Studenti jsou dnes vedeni zejména k tomu, aby rozuměli, jak jazyk funguje, a to v nejširším slova smyslu. A taky aby věděli, že toho o jazyce ještě mnoho nevíme, že má stále smysl ho zkoumat a že takové zkoumání může být zajímavým dobrodružstvím. Pro mě lingvistika rozhodně takovým dobrodružstvím je. Podobně jako výuka – pokud se podaří hodina, na které se diskutuje o jazyce, jeho fungovaní, o možnostech jeho zkoumaní atp., mám pocit, že to má smysl a mám z toho radost. A stejně jako rád jazyk zkoumám a učím lingvistiku, tak se i já sám rád učím nové věci. Proto se snažím hledat stále nové inspirace. Mám velké štěstí, že je stále nalézám – v Ostravě zejména při spolupráci s kolegy a doktorandy; na mém novém pracovišti v Brně, kde pozoruju, jak se dají dělat věci jinak, než jsem zvyklý (a to se týká jak výuky, tak výzkumu); při výjezdech do světa… Interakci s různými lidmi a pracovišti vlastně vnímám jako podmínku zdravého rozvoje – jak jednotlivce, tak i katedry. A tak jsem rád, kde jsem.


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/