Katedra českého jazyka FF OU

Za dveřmi Čejovny

Za dveřmi Čejovny 28

Jmenuji se Vítek a studuji program Učitelství pro střední školy. Studium češtiny pro mě bylo původně spíše pragmatickou volbou. Jinými slovy, nevěděl jsem, co lepšího si přibrat k historii. Již v prvním ročníku se však mé preference obrátily a našel jsem si cestu k jazykovědě, respektive k onomastice. Té jsem se věnoval ve své bakalářce a posléze jsem jí zasvětil i svou diplomovou práci, ve které se zabývám onymickou situací obce Štěpánkovice (kde byla pořízena tato fotografie). Díky vedoucímu své práce, doc. Davidovi, jsem se zapojil do projektu SGS a účastnil jsem se Kolokvia mladých jazykovedcov na Slovensku, kde jsem mohl prezentovat dílčí závěry svého výzkumu. Naše katedra mi vedle toho poskytla také zajímavou profesní zkušenost, kterou je výuka češtiny pro ukrajinské studenty Ostravské univerzity. Výuce ukrajinských dětí i dospělých se věnuji také na základní škole a v Knihovně města Ostravy. I díky tomu mohu říci, že dráha učitele, kterou jsem si před pěti lety zvolil, byla a je ta správná.


Všechny díly našeho seriálu Za dveřmi Čejovny najdete na https://kcj.osu.cz/category/za-dvermi-cejovny/