Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studentská vědecká konference 2023

Dne 30. března 2023 se v S-Zóně Univerzitní knihovny uskutečnila letošní Studentská vědecká konference katedry českého jazyka. Vystoupilo celkem 7 studentů z různých zemí celého světa.   Všechny konferenční příspěvky se dotýkaly zajímavých témat a byly velmi dobře odborně připraveny.

Jako první vystoupila studentka Victoria Wachowska. Její příspěvek O čem vyprávějí slezské hřbitovy?  se velmi líbil a byl oceněn třetím místem. Následující téma Nepřítel, nezaměstnanost, nesmysl: negovaná substantiva v korpusu Syn Verze 8 představila Darina Hrubá, která se také umístila na třetím místě. O způsobu fungování současných ruských médií hovořil Stepan Knyshov.  Bylo to velmi přínosné vystoupení a je třeba říct, že Stepan zaujal publikum i porotce svou odvahou.

Ve druhé časti vystoupil Vít Jarolím, jehož příspěvek Současná onymie obce Štěpánkovice byl oceněn druhým místem. Neobvyklá témata si vybrali Zhang Wensheng (Obraz Číny na vybraných zpravodajských webech – obsahová a korpusová analýza) a Katarina Dimovská (Periodizace česko-makedonských literárních a kulturních vztahů). Poslední vystoupila Silvie Bystřičanová se svým příspěvkem Onomastika jako forma popularizace lingvistiky, který se umístil na prvním místě. Vítězka konference upoutala porotu svou originalitou, ale i zápalem, se kterým své názory obhajovala.

V nesoutěžní časti konference byly i prezentace výzkumných témat studentek doktorského studijního programu: Mgr. Michaely Nogolové (Mezi slovem a klauzí – Kvantitativní analýza syntaktických jednotek), Mgr. Jarmily Mádrové (Jeskyně Severomoravského krasu a Moravského krasu), Mgr. Kristýny Březinové (Současná česká antroponymie prizmatem stereotypu)a Michaely Hanuškové (Syntaktická analýza textů psaných nerodilými mluvčími češtiny).

Srdečně gratulujeme všem vítězům a účastníkům!

Text: Julia Stankowicz – studentka 1. ročníku NMgr. programu Čeština pro cizince