Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Aktuální trendy v současné české a francouzské neologii a sociolektologii

Dne 9. 9. 2021 proběhla na FF OU akce s názvem Aktuální trendy v současné české a francouzské neologii a sociolektologii. Jednalo se o pracovní setkání lexikologů a lexikografů z Katedry českého jazyka FF OU, Katedry romanistiky FF OU, Ústavu pro jazyk český AV ČR, Ústavu románských jazyků a literatur FF MU, Ústavu románských studií FF UK. Bylo to již druhé setkání tohoto druhu, první se uskutečnilo 9. 9. 2020 v hlavní budově AV ČR.