Videogalerie

 

Radek Šimík (UK Praha): Sémantika a pragmatika slovanského slovosledu: Experimentální a korpusové perspektivy. (27. 4. 2020, Jazykovědné sdružení)

 

 

Toponymie českého pohraničí (na příkladu Jesenicka)

 

 

Hydronymie ČR

 

 

Radek Čech and Jan Mačutek – Orthography system of broadside ballads from 17. and 18. century. Quantitative approach

 

 

Na kafe s Michalem Místeckým | Kvantitativní lingvistika

 

Kolokační analýza proprií na příkladu toponyma Čína

 
 Doc. Jaroslav David představuje Katedru českého jazyka FF OU

 
Čeština pro cizince na katedře českého jazyka FF OU

 

Kvantitativni lingvistika

 

Výzkum sociolektů na KČJ FF OU

 

Příjmí a příjmení

 

Prezentace ze Dne otevřených dveří 12. 1. 2018

 

Slovni bohatstvi textu

 

Science Café OU – Krajina jmen aneb Příběhy skryté v názvech míst – doc. David a dr. Mácha

 

SC OU – K. Čapek vs. J. Durych (nejen) v perspektivě kvantit. text. analýzy – dr. Davidová, dr. Čech

 

Výstava Paměť města – názvy míst HAVÍŘOV (2013)
zdroj: TV Polar