Katedra českého jazyka FF OU

Videogalerie


Menzerathův-Altmannův zákon a segmentace jazykových jednotek. Přednáška se konala na Ústavu Českého národního korpusu na FF UK v Praze v úterý 10. 5. 2022.

Jaroslav David představuje Čejovnu – naši katederní knihovnu a studovnu

Czech for foreigners

Talk show s Katedrou českého jazyka a Katedrou české literatury | Dny otevřených dveří ONLINE 2021

Představení Katedry českého jazyka pro uchazeče o studium

Radek Šimík (UK Praha): Sémantika a pragmatika slovanského slovosledu: Experimentální a korpusové perspektivy. (27. 4. 2020, Jazykovědné sdružení)

Toponymie českého pohraničí (na příkladu Jesenicka)

Hydronymie ČR

Radek Čech and Jan Mačutek – Orthography system of broadside ballads from 17. and 18. century. Quantitative approach

Na kafe s Michalem Místeckým | Kvantitativní lingvistika

Kolokační analýza proprií na příkladu toponyma Čína

 Doc. Jaroslav David představuje Katedru českého jazyka FF OU

Čeština pro cizince na katedře českého jazyka FF OU

Kvantitativni lingvistika

Výzkum sociolektů na KČJ FF OU

Příjmí a příjmení

Prezentace ze Dne otevřených dveří 12. 1. 2018

Slovni bohatstvi textu

Science Café OU – Krajina jmen aneb Příběhy skryté v názvech míst – doc. David a dr. Mácha

 
SC OU – K. Čapek vs. J. Durych (nejen) v perspektivě kvantit. text. analýzy – dr. Davidová, dr. Čech

Výstava Paměť města – názvy míst HAVÍŘOV (2013)
zdroj: TV Polar