Katedra českého jazyka FF OU

Úspěchy studentů


Studentky doktorského studia Kateřina Pelegrinová a Agata Rupińska získaly grant Moravskoslezského kraje Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě.

Moravskoslezský kraj pravidelně poskytuje možnost studentům Ostravské univerzity získat grant na podporu jejich vědecké práce. Tyto finance pak studentům po dobu studia umožňují plně se soustředit na výzkumnou činnost, účastnit se zahraničních konferencí či dlouhodobých výjezdů.


Překladatelský úspěch studentky mgr. programu Čeština pro cizince Anny Laury Kolláth

Vyšel maďarský překlad knihy Probudím se na Šibuji (Anna Cima). Autorkou překladu je studentka 1. ročníku NMgr. programu Čeština pro cizince Anna Laura Kolláth. Rozhovor v magazínu OFFline si můžete přečíst ZDE. Anna byla také hostem našeho podcastu Z Čejovny.

Podcast Z Čejovny 06 – Anna Laura Kolláth

Studentka jednooborového magisterského studia Kateřina Pelegrinová publikovala článek „The study of adverbials in Czech“ v prestižním zahraničním časopise Glottometrics (evidován ve Web of Science)

Abstract: Each well defined linguistic concept can be studied quantitatively. Though this way has no end, one must perform the study stepwise. Here we analyze the behavior of adverbs and adverbial expressions and apply the models to Czech texts. The adverbials are classified in 13 classes and we study the class size, the length in individual classes, the placing of adverbials, the runs of left and right adverbials and the gaps between right adverbials. Further problems are sketched in the Introduction. 

Pelegrinová, K., & Altmann, G. (2017). The Study of Adverbials in Czech. Glottometrics 37, 34-53.


Studentka jednooborového magisterského studia Jana Rausová se stala spoluautorkou odborné knihy Mluva uživatelů a výrobců drog

Abstrakt: Práce sleduje dva základní cíle. Jednak nabízí čtenářům originální, autentický, aktuální a v rámci možností ucelený, dosud nepublikovaný jazykový materiál z prostředí uživatelů, distributorů a výrobců drog, jednak se pokouší zjistit, zda příslušníci drogové subkultury usilují o zastření smyslu sdělovaného. Kromě toho přibližuje slovotvornou motivaci některých specifických výrazů, především těch, které souvisí se samotnou výrobou pervitinu, a naznačuje vývoj drogové situace v České republice.
Radková, L. a Rausová, J. Mluva uživatelů a výrobců drog. Ostrava: OU, 2015.


Studentka doktorského studia Kristýna Bílková byla na Akademickém dni OU 2015 rektorem oceněna za významnou vědeckou činnost a aktivní zapojení do dění na Ostravské univerzitě