_________________________________________________

Ústav pro jazyk český AV ČR,

katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity,

vědecký výbor a organizační výbor

si Vás dovolují pozvat na

 

onomastickou konferenci „ACTA 60“

(5. česká onomastická konference a 3. ostravské onomastické setkání)

Od Zpravodaje k Actům

60 let českého onomastického časopisu

 

 

Konference se uskuteční v Ostravě v termínu 20.–22. dubna 2020. Je věnována 60. výročí založení českého onomastického časopisu, který od roku 1995 vychází pod názvem Acta onomastica.

Časopis byl založen roku 1960 Vladimírem Šmilauerem, otcem moderní české onomastiky. V letech 1960–1982 vycházel pod názvem Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, později pak jako Onomastický zpravodaj (ČSAV).

 

Témata konference

 • přístupy k propriím: etymologický, funkční, komunikační a pragmatický, kvantitativní atd.;
 • vlastní jména z interdisciplinární perspektivy;
 • kodifikace a standardizace vlastních jmen;
 • vlastní jména jako předmět diskusí a polemik.

 

Vědecký výbor

 • Jaroslav David, Filozofická fakulta Ostravské univerzity (předseda)
 • Žaneta Dvořáková, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha
 • Pavel Štěpán, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha

 

Organizační výbor

 • Lenka Krahulcová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity (předsedkyně)
 • Jana Davidová Glogarová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
 • Kristýna Kovářová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
 • Tereza Klemensová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
 • Zdeňka Suchá, Filozofická fakulta Ostravské univerzity

 

Kontakt:

Pro podrobnější informace se obracejte e-mailem na Lenku Krahulcovou (lenka.krahulcova@osu.cz). Do předmětu e-mailu prosím uvádějte své příjmení a zkratku ACTA60.

 

Referáty a registrace

Konferenčními jazyky jsou čeština a angličtina. Autoři jsou zodpovědní za obsah a jazykovou stránku svých příspěvků. Prezentace referátu by neměla přesáhnout 15 minut; povinnou součástí referátu je prezentace v programu PowerPoint.

Termín odevzdání abstraktů je 15. listopadu 2019. Oznámení o (ne)přijetí referátu obdrží přihlášení do 31. prosince 2019. Všichni účastníci, jejichž příspěvek bude přijat, musí zaplatit konferenční poplatek, aby mohli být zahrnuti do programu konference. Platba musí být přijata nejpozději do 15. února 2020.

Konferenční příspěvky budou publikovány v časopise Acta onomastica (časopis je indexován v databázi SCOPUS), a to po standardním recenzním řízení. Termín odevzdání finálních textů je 31. srpna 2020 (z.dvorakova@ujc.cas.cz, Žaneta Dvořáková). Do předmětu e-mailu prosím uveďte své příjmení a zkratku ACTA 60.

Pokyny pro úpravu rukopisů jsou k dispozici zde.

 

Poplatky

Běžný účastník                                                                                 2600 CZK /  100 EUR

Student a badatel bez podpory instituce (senior)                     1600 CZK / 60 EUR

Oběd                                                                                                  150 CZK / 6 EUR za den

 

Informace o platbě

Poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční služby, drobné občerstvení během přestávek a plánovaných akcí a exkurzi do areálu of Landek, který je považován za největší hornický skanzen v České republice.

Pro úhradu konferenčního poplatku zašlete prosím přesnou částku bankovním převodem na následující účet:

Příjemce: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987

Banka:  Česká národní banka Ostrava, Nádražní 1078/4, 702 00 Ostrava

Ćíslo účtu:  931761                                       Kód banky: 0710       

Variabilní symbol: 254220

IBAN: CZ 6507100000000000931761         BIC (SWIFT): CNBACZPP

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své příjmení a zkratku ACTA 60, aby bylo možné platbu přiřadit k Vaší registraci.

Platbu lze provést pouze v český korunách nebo v eurech.

Všechny bankovní poplatky musí být uhrazeny plátcem.

 

Termíny

Odevzdání abstraktů                                                             15. listopadu 2019

Informace o (ne)přijetí abstraktů                                        31. prosince 2019

Uhrazení konferenčního poplatku                                      15. února 2020

Konání konference                                                                 20.–22. dubna 2020

Odevzdání příspěvků                                                             31. srpna 2020