Katedra českého jazyka FF OU

JS – Martin Janečka: Proč kvantifikovat (i) gesta a proč právě u osob s afázií?