Katedra českého jazyka FF OU

JS: Mediálny obraz slovenskej politickej scény v elektronickej publicistike a jeho axiologické rozmery (Patrícia Molnárová)