Katedra českého jazyka FF OU

JS: Možnosti výzkumu toponym nejen v českém jazykovém prostředí (Soňa Wojnarová)