Katedra českého jazyka FF OU

Přednáška Jazykovědného sdružení na téma česko-německých vztahů v toponymii pohraničí (na příkladu Broumovska)