Katedra českého jazyka FF OU

Přednáška JS: Kvantitativní analýza textů psaných nerodilými mluvčími češtiny (Michaela Hanušková)