Katedra českého jazyka FF OU

Přednáška JS o vztahu onomastiky, geografie a kartografie – Mgr. Michal Bartůněk