Katedra českého jazyka FF OU

Tools and Methods for Empirical Syntax Study

Datum / čas
Date(s) - 15/04/2019 - 17/04/2019
Celý den

Kategorie


 

Tools and Methods for Empirical Syntax Study

April 15-17, 2019
Department of Czech Language, Faculty of Arts, University of Ostrava, Reální 5, 701 03 Ostrava

15/4/2019, D-507
11:30-12:30 Registration
12:30-14:00 Lunch Break
14:00-14:30 Opening Session
14:30-17:00 Tutorial for Arborator (Treebank Annotation Tool)

16/4/2019, D-528
09:30-10:30 Kim Gerdes (University Sorbonne Nouvelle)
Treebank Annotation Tools. What We Have, What We Are Building, What We Are Dreaming about
10:30-11:30 Sylvain Kahane (University Paris Nanterre)
SUD or Surface-Syntactic Universal Dependencies VS. UD
11:30-13:00 Lunch Break
13:00-14:00 Marine Courtin (University Sorbonne Nouvelle)
Bringing out the Syntax of a Raw Corpus
14:00-15:00 Xinying Chen
Word Order Investigations Based on UD

17/4/2019, D-507
10:00-13:00 Group Discussion
Treebanks and Empirical Syntax Study
13:00-13:10 Closing Session

 


Hned tři francouzští jazykovědci prezentovali svůj výzkum v rámci workshopu Tools and Methods for Empirical Syntax Study pořádaného naší katedrou ve dnech 15. až 17. dubna 2019. Kromě zahraničních hostů – Kim Gerdes (University Sorbonne Nouvelle), Sylvain Kahane (University Paris Nanterre), Marine Courtin (University Sorbonne Nouvelle) – vystoupila s příspěvkem také členka naší katedry Xinying Chen. Třídenní workshop zaměřený na závislostní syntax se nesl ve velmi aktivní atmosféře plné, nezřídka i vášnivých, diskusí, do kterých se zapojili jak akademici, tak i studenti.