Katedra českého jazyka FF OU

Občanství

Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR na FF OU

logo

Od ledna 2014 je Katedra českého jazyka Filozofické fakulty OU jediným zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Zkoušky jsou určeny všem cizincům, kteří potřebují doložit komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Odbornou garanci zkoušek pro Ministerstvo vnitra ČR zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

logolink