Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Michaela Hanušková

lektorka, doktorandka

čeština pro cizince, téma dizertace: Quantitative analysis of texts written by non-native speakers of Czech (Kvantitativní analýza textů psaných nerodilými mluvčími českého jazyka)