Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Michaela Nogolová

doktorandka

téma dizertační práce: Between word and clause. Quantitative analysis of syntactic units (Mezi slovem a klauzí. Kvantitativní analýza syntaktických jednotek)