Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Žaneta Stiborská

doktorandka

téma dizertační práce: Čtenářská gramotnost u žáků s odlišným mateřským jazykem