Mgr. Kristýna Březinová

doktorandka
téma dizertace: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie