Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Kristýna Březinová

doktorandka

téma dizertace: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie