Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Agata Reclik

doktorandka

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů