Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

odborná asistentka

fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika