Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

odborná asistentka

téma dizertační práce: Hydronymie povodí Ostravice

školitel: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.