Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

lektorka

fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika