Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

odborná asistentka
fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika