Katedra českého jazyka FF OU

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

odborná asistentka, garantka přijímacího řízení

současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika