PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

odborná asistentka, garantka přijímacího řízení

 

Vzdělání

2007 – 2012 FF UP Olomouc – vědecká hodnost Ph.D.
2006 FF OU Ostrava – akademický titul PhDr.
1995 – 1999 FF OU Ostrava – studium oboru český jazyk – německý jazyk (Mgr.)
1991 – 1995 Gymnázium Karviná

 

Praxe

2006 – dosud KČJ FF OU, odborná asistentka s vědeckou hodností
2005 Obchodní akademie Karviná, učitelka německého jazyka
2001 – 2002 Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě, Karviná, odborná asistentka pro výuku německého jazyka
1999 – 2002 ZŠ Žižkova, Karviná, učitelka českého a německého jazyka

 

Výzkum a grantová činnost

SGS/FF/2014 Lexikum drogově závislých II – hlavní řešitelka

SGS/FF/2013 Lexikum drogově závislých – hlavní řešitelka

GAČR P406/11/0268 Historická sémantika – členka řešitelského týmu

 

Základní výzkumné zaměření

Lexikologie a lexikografie (vězeňská mluva, mluva narkomanů)