Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. David Miffek

doktorand

téma dizertační práce: Jazyková situace moderního města (na příkladu statutárního města Most)