Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Zuzana Medveďová

externistka

aktivizující metody ve výuce dějepisu, základy praxe pro učitele českého jazyka