Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

odborný asistent, koordinátor pro zahraniční mobility

úvod do studia jazyka, syntax, lingvistická analýza literárního textu