Katedra českého jazyka FF OU

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

odborný asistent, koordinátor pro zahraniční mobility

obecná jazykověda, syntax, kvantitativní jazykověda, onomastika, versologie, psaní textů