Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

odborný asistent, koordinátor pro zahraniční mobility
úvod do studia jazyka, syntax, lingvistická analýza literárního textu