Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

odborný asistent, koordinátor pro zahraniční mobility

 

Vzdělání

2016 – dosud FF OU – český jazyk a literatura (Mgr.)

2014 – 2017 FF OU – anglický jazyk (Ph.D.)

2013 – 2016 FF OU – český jazyk a literatura (Bc.)

2012 – 2014 FF OU – anglický jazyk a literatura; francouzský jazyk a literatura (Mgr.)

2010 – 2013 FF OU – latinský jazyk a kultura (Bc.)

2009 – 2012 FF OU – anglický jazyk a literatura; francouzský jazyk a literatura (Bc.)

2005 – 2009 Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě

 

Praxe

2017 – dosud KČJ FF OU – odborný asistent

2014 – Jazyková škola Teburg – lektor francouzského jazyka

2014 – dosud Jazykové gymnázium Pavla Tigrida – učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

 

Grantová činnost

SGS01/FF/2020–2021 Reflexe jazykové a jazykovědné problematiky v nelingvistických textech (člen řešitelského týmu)      

SGS01/FF/2016–2017 Nové přístupy k výzkumu toponymie – na příkladu vybraných lokalit Moravy a Slezska (člen řešitelského týmu; ukončeno)

SGS4/FF/2013 Středověké prameny – úskalí jejich interpretace a zpřístupnění (člen řešitelského týmu; ukončeno)       

 

Recenzní činnost

Recenze pro odborné časopisy Naše řeč, Acta onomastica, Opera Slavica, Glottometrics a Digital Scholarship in the Humanities

 

Základní výzkumné zaměření

Obecná jazykověda, syntax, kvantitativní lingvistika, onomastika