doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

docent

 

Vzdělání

2005 PdF UP Olomouc – vědecká hodnost Ph.D.

1994 – 2001 FF UP Olomouc – studium oboru historie (Mgr.)

1992 – 1998 PdF UP Olomouc – studium oboru český jazyk a literatura – občanská výchova (Mgr.)

1988 – 1992 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

 

Praxe

2005 – dosud KČJ FF OU, odborný asistent

2012 – 2013 Katedra obecné lingvistiky FF UP Olomouc, odborný asistent

2000 – 2002 Sedmikráska, základní škola o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm – učitel českého jazyka, historie a občanské výchovy

 

Výzkum a grantová činnost

GAČR P406/11/0268 Historická sémantika – člen řešitelského týmu

EE2.3.20.0161 – Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie (2012-2015, MSM/EE) – člen řešitelského týmu

GP405/08/P157 – Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky) – řešitel

 

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

International Quantitative Linguistics Association

Jazykovědné sdružení ČR

člen redakční rady Journal of Quantitative Linguistic

 

Posuzovatelská a recenzní činnost

Posudky pro Grantovou agenturu ČR a Grantovou agenturu Univerzity Karlovy

Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, EPL (Europhysics Letters), Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Studie z aplikované lingvistiky, Journal of Quantitative Linguistics, Naše řeč, Chinese Science Bulletin, International Journal of Speech Language and the Law

 

Univerzitní aktivity

2009 – 2012 Akademický senát FF OU – člen

 

Základní výzkumné zaměření

kvantitativní lingvistika – textologie, syntax, komplexní sítě

obecná lingvistika – teoretické a metodologické aspekty lingvistiky

 

Publikační činnost