Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studentská vědecká konference 2018

Dne 22. února 2018 se na Katedře českého jazyka FF OU jako již tradičně konala Studentská vědecká konference. Setkání mladých bohemistů se uskutečnilo v dopoledních hodinách v učebně E206 za účasti nejen vystupujících, ale i jejich pedagogů či veřejnosti, především z řad studentů.

Své příspěvky prezentovali tři studenti magisterských oborů. Jako první vystoupil Miroslav Píštěk, jenž srovnával lexikální stránku bulvárního a seriózního tisku. Wojciech Bizoń se následně věnoval analýze novoročních projevů polských prezidentů. Konferenci uzavřela Marta Zając, která se zaměřila na jazyk a řeč postav ve filmech české nové vlny. Na závěr konference se sešla odborná komise složená z členů Katedry českého jazyka a Katedry české literatury, jež hodnotila nejen odbornost a přínos příspěvků, ale také originalitu jejich prezentací. Vítězem se stal Miroslav Píštěk, na druhém místě se se shodným počtem bodů umístili Wojciech Bizoń a Marta Zając.

Literární část Studentské vědecké konference se uskutečnila v odpoledních hodinách.

      

Napsat komentář