Studentská vědecká konference 2018

Dne 22. února 2018 se na Katedře českého jazyka FF OU jako již tradičně konala Studentská vědecká konference. Setkání mladých bohemistů se uskutečnilo v dopoledních hodinách v učebně E206 za účasti nejen vystupujících, ale i jejich pedagogů či veřejnosti, především z řad studentů.

Své příspěvky prezentovali tři studenti magisterských oborů. Jako první vystoupil Miroslav Píštěk, jenž srovnával lexikální stránku bulvárního a seriózního tisku. Wojciech Bizoń se následně věnoval analýze novoročních projevů polských prezidentů. Konferenci uzavřela Marta Zając, která se zaměřila na jazyk a řeč postav ve filmech české nové vlny. Na závěr konference se sešla odborná komise složená z členů Katedry českého jazyka a Katedry české literatury, jež hodnotila nejen odbornost a přínos příspěvků, ale také originalitu jejich prezentací. Vítězem se stal Miroslav Píštěk, na druhém místě se se shodným počtem bodů umístili Wojciech Bizoń a Marta Zając.

Literární část Studentské vědecké konference se uskutečnila v odpoledních hodinách.

      

Napsat komentář