Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

4. číslo Naší řeči patří ostravské bohemistice

Studie Terezy Klemensové Německá toponyma a poněmčování v zajetí nacionalismu 19. století 
Recenze Jaroslava Davida na knihu Literární onomastika Žanety Dvořákové
Recenze Jána Mačutka na knihu Miroslava Kubáta Kvantitativní analýza žánrů