Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Kvantitativní lingvistika, nové video na našem YouTube kanálu

Radek Čech představuje kvantitativní lingvistiku v nové prezentaci na našem YouTube kanálu.

 

 

 

Kvantitativní lingvistika je široce pojatý interdisciplinární obor, který se vyznačuje aplikací matematických a statistických metod v jazykovědě. Obecně lze říct, že přívlastek „kvantitativní“ pomalu ztrácí na významu, protože současný lingvistický výzkum je založen především na experimentálních metodách a využití matematiky a statistiky je takřka nezbytné.  Výzkum na naší katedře vychází zejména z pojetí reprezentovaného Gabrielem Altmannem či Reinhardem Köhlerem, které směřuje k nalezení základních mechanismů fungování jazyka, tzv. jazykových zákonů (např. Zipfovy zákony, Menzerathův-Altmannův zákon). Konkrétně se zaměřujeme na syntax a stylometrii (kvantitativní stylistiku). Základními odbornými časopisy jsou Journal of Quantitative LinguisticsGlottotheory či Glottometrics. Jako ukázku kvantitativního přístupu lze použít publikaci Radka Čecha a kol. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů (2014).