Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2019

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE 2019

katedry českého jazyka a katedry české literatury a literární vědy FF OU

Přihlaste se a prezentujte výzkum své seminární, bakalářské, diplomové či jiné práce.

Nejlepší příspěvky budou odměněny.

Přihlášky s jazykovědnými tématy posílejte na kristyna.kovarova@osu.cz nejpozději do neděle 10. 2. 2019.

Do přihlášky prosím uveďte své jméno a příjmení, obor, ročník studia, e-mail, název příspěvku a stručnou anotaci na 3–5 řádků.

Maximální délka příspěvku je 15 minut.

 

Součástí Studentské vědecké konference bude i doktorandský Verkštat.

V rámci nesoutěžních vystoupení budou představena témata dizertačních prací Mgr. Kateřiny Pelegrinové a PhDr. Zuzany Černé.