Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Vyšel nový článek našich kolegů v Glottometrics

Článek s názvem Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis, na kterém se podíleli hned čtyři členové naší katedry (M. Kubát, R. Čech, X. Chen, K. Pelegrinová), vyšel v novém čísle časopisu Glottometrics. Studie je výsledkem spolupráce s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU (J. Hůla, D. Číž) a Českým národním korpusem (J. Milička).

Výzkum byl podpořen grantem Analysis of Context Specificity of Lemma using Neural Networks SGS01/UVAFM/2018.

Abstract

This study deals with the recently proposed concept of so-called Context Specificity of Lemma (CSL). CSL is based on the word embedding technique called Word2vec which enables measuring lexical context similarity between lemmas. Specifically, a recently proposed method Closest Context Specificity (CCS) is applied to a diachronic analysis of Czech texts. This method expresses how unique is a context within which a given lemma appears. The aim of the paper is to study what kind of semantic features can CCS detect and how useful could CCS be in a diachronic semantic analysis. The second goal is to observe the relation of CCS to frequencies in the corpora.

https://www.ram-verlag.eu/wp-content/uploads/2019/04/g45zeit-1.pdf