Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Sorbonna na naší katedře

Hned tři francouzští jazykovědci prezentovali svůj výzkum v rámci workshopu Tools and Methods for Empirical Syntax Study pořádaného naší katedrou ve dnech 15. až 17. dubna 2019. Kromě zahraničních hostů – Kim Gerdes (University Sorbonne Nouvelle), Sylvain Kahane (University Paris Nanterre), Marine Courtin (University Sorbonne Nouvelle) – vystoupila s příspěvkem také členka naší katedry Xinying Chen. Třídenní workshop zaměřený na závislostní syntax se nesl ve velmi aktivní atmosféře plné, nezřídka i vášnivých, diskusí, do kterých se zapojili jak akademici, tak i studenti.
Již nyní můžeme prozradit, že i v příštím semestru chystáme workshop se zahraničními hosty, tentokrát zaměřený na aktuální trendy v kvantitativní textologii.